تحقیقاتی
Therapy set
Therapy set
Diagnostic set
Diagnostic set
Research set
Research set

تحقیقاتی

: نگاه کلی

شرکت بسامد تجهیز نوآور مجموعه های تحقیقاتی خود را بر اساس کاربرد، در هفت گروه ارائه می دهد

هر یک از این مجموعه ها، در هر زمان، قابل ارتقا به مجموعه های سطح بالاتر نیز می باشند

 

Set Neurolab Basic 2

Set Neurolab Basic 19/21

Set Neurolab Basic 31/37

Set Neurolab Advanced 19/21

Set Neurolab Advanced 31/37

Set Neurolab Complete 19/21

Set Neurolab Complete 31/37

EEG-amplifier NeuroAmp® II (Device incl. USB-cable)

✔︎

EEG-amplifier NeuroAmp® II5s (Device incl. USB-cable)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

USB Stick (16 GB) containing software and manuals

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Digital cable (5 m)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

23-channel EEG amplifier (x23)

✔︎

✔︎

✔︎

39-channel EEG amplifier (x39)

✔︎

✔︎

✔︎

QIK Test continuous performance tests device

✔︎

✔︎

Handy case for QIK Test device

✔︎

✔︎

Tactile feedback device

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

pIRx3 infrared triple sensor

✔︎

✔︎

Combi Sensor Biofeedback device

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Handy case for Combi Sensor device

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Kinesiologie tape (black, 1.2 cm x 5 m)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

ERP synchronization- and input device 

✔︎

✔︎

Cygnet® software*

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

BEE Lab software (licence code)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Tomographic module for Cygnet® software

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Inner Tube feedback animation (Licence code)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Inner Tube feedback animation add-on (Licence code)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

One additional feedback animation licence code (Dual Drive or Dream Scapes, Particle World or Toy Train)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

EEGrec software

✔︎

✔︎

ERPrec software

✔︎

✔︎

ERP standard tasks

✔︎

✔︎

Task generation software

✔︎

✔︎

Access to collection of normative EEG reference database 

✔︎

✔︎

BioEra interface

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

BioExplorer interface**

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Ten20 electrodes paste (4oz tube)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Nuprep Skin preparation paste (4oz tube)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

1 channel electrodes set with 3 sintered electrodes

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

2 channel electrodes set with 5 sintered electrodes

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Jumper

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Handy case for QEEG device

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Online initial installation and calibration

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

پرسش و پاسخارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

021-222-57-996

info@basamed.com

 
 
 
 
 
 

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی

خیابان ظفر، پلاک۵۲

info@basamed.com

۰۲۱ ۲۲۲-۵۷-۹۹۶

© 2019 BasaMed TN Co.

تمامی حقوق این سایت برای شرکت بسامد تجهیز نوآور محفوظ است

شرکت ما

اخبار

فرصت شغلی