تشخیصی
Therapy set
Therapy set
Diagnostic set
Diagnostic set
Research set
Research set

شرکت بسامد تجهیز نوآور مجموعه های تشخیصی خود را بر اساس کاربرد، در چهار گروه ارائه می دهد

هر یک از این مجموعه ها، در هر زمان، قابل ارتقا به مجموعه های سطح بالاتر نیز می باشند

شما میتوانید با خرید هر یک از مجموعه های زیر سه کاربرد را یکجا داشته باشید

در یک مجموعه EEG, ERP, Neurofeedback

 

Set Neurolab EEG-21

Set Neurolab EEG-31

Set Neurolab ERP-21

Set Neurolab ERP-31

EEG-amplifier NeuroAmp® II5s (Device incl. USB-cable)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

USB Stick (16 GB) containing software and manuals

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Connector cable (5m) for x23 or x39

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Handy case for QEEG device

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

23-channel EEG amplifier (x23)

✔︎

✔︎

39-channel EEG amplifier (x39)

✔︎

✔︎

ERP synchronization- and input device

✔︎

✔︎

EEGrec software

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

ERPrec software

✔︎

✔︎

ERP standard tasks

✔︎

✔︎

Task generation software

✔︎

✔︎

Online initial installation and calibration

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

پرسش و پاسخارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

021-222-57-996

info@basamed.com

 
 
 
 
 
 

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی

خیابان ظفر، پلاک۵۲

info@basamed.com

۰۲۱ ۲۲۲-۵۷-۹۹۶

© 2019 BasaMed TN Co.

تمامی حقوق این سایت برای شرکت بسامد تجهیز نوآور محفوظ است

شرکت ما

اخبار

فرصت شغلی