درمانی

شرکت بسامد تجهیز نوآور مجموعه های درمانی نوروفیدبک را بر اساس کاربرد، در چهار گروه ارائه می دهد

هر یک از این مجموعه ها، در هر زمان، قابل ارتقا به مجموعه های سطح بالاتر نیز می باشند

 

Set Basic

Set Basic Pro

Set Advanced

Set Premium

EEG-amplifier NeuroAmp II® (Device incl. USB-cable)*

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Cygnet® software

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Alpha-Theta module for Cygnet (Basic module/Standard sounds)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Inner Tube feedback animation

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Inner Tube feedback animation add-on

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

One additional feedback animation licence code (Dual Drive or Dream Scapes or Toy Train)

✔︎

✔︎

✔︎

Jumper

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

1 channel electrodes set with 3 sintered electrodes

✔︎

✔︎

2 channel electrodes set with 5 sintered electrodes

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Ten20 electrodes paste (4oz tube)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Nuprep Skin preparation paste (4oz tube)

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

USB Stick (16 GB) containing software and manuals

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Handy case for EEG-amplifier NeuroAmp II®

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

Tactile feedback device

✔︎

✔︎

QIK Test continuous performance tests device

✔︎

✔︎

Handy case for QIK Test device

✔︎

pIRx3 infrared triple sensor

✔︎

Combi Sensor biofeedback device

✔︎

Handy case for Combi Sensor device

✔︎

Kinesiologie tape (black, 1.2 cm x 5 m)

✔︎

Online initial installation

✔︎

✔︎

✔︎

✔︎

پرسش و پاسخارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

021-222-57-996

info@basamed.com

 
 
 
 
 
 

ارتباط با ما

تهران، خیابان شریعتی

خیابان ظفر، پلاک۵۲

info@basamed.com

۰۲۱ ۲۲۲-۵۷-۹۹۶

© 2019 BasaMed TN Co.

تمامی حقوق این سایت برای شرکت بسامد تجهیز نوآور محفوظ است

شرکت ما

اخبار

فرصت شغلی